Social pracownik, nie zamykaj mu ust!

Pracownik w social media, jakie powinien mieć prawa i obowiązki? Co może publikować, a czego powinien się wystrzegać w codziennej społecznościowej aktywności? To i wiele innych paragrafów powinna zawierać social media policy, czyli dokument o którym słyszał, zaledwie ułamek firm i organizacji w Polsce. 😉 A to błąd niewybaczalny jest! Skoro przychodząc do pracy znamy swoje obowiązki, to czemu nie możemy znać również praw? Odpowiedź jest według mnie prosta. Bo…

(Czytaj więcej...)