3 zmiany w Hash.fm o których musisz wiedzieć. Przeczytasz o tym tylko na Pijaru Koksu Blog!

Hash.fm to naprawdę świetna sprawa jeśli chodzi o agregowanie danych na temat blogerów i ich aktywności. Dotąd jednak dość mało wiedzieliśmy na temat tego jak są liczone poszczególne wskaźniki. Dlatego w ramach współpracy z Konradem Traczykiem i jego ekipą, będę publikować informacje o zmianach i nowych wdrożeniach w tym narzędziu. Tyle ode mnie i oddaję im głos w tym gościnnym (i mam nadzieję jednym z wielu!) wpisie.

(Czytaj więcej...)